Festivali i sajmovi 2017.

Festivali i sajmovi 2017.

U ovu godinu smo krenuli “punom parom”. Nanizale su se manifestacije i događanja.

Jedna od tih je bila i Petrinjska izložba gastronomije i kulinarstva, 11. Petrinjska kobasijada koja je održana 29.04.2017. Ponosni smo jer su naši proizvodi zapaženi od strane gradonačelnika i župana.

Jedna od najzanimljivijih manifestacija je bila Perunfest-festival zaboravljenih priča i narodnih predaja održan 27. i 28.05.2017 u Lukavcu, tada sam dobila diplomu!