Kontakt

Home / Kontakt

Osnovne informacije

Coprnica
Obrt za proizvodnju i izradu rukotvorina, vl. Slavica Đunđuš
Brest Pokupski 67
44250 Petrinja

OIB: 06175352704

Tel: +385 98 863 726

E-mail: coprnica@hotmail.com

Kontaktirajte nas!